fireDash MDT

FireDash MDT wordt gekoppeld met het GMS. Realtime wordt incident informatie ontvangen inclusief voertuig statussen, kladblokinformatie en karakateristieken.
U bent dus altijd voorzien van de laatste informatie m.b.t. het lopende incident. U weet wie aanrijdend is, wie ter plaatse is en welke informatie beschikbaar is bij de meldkamer over het incident.
VIa FireDash kunt u toegang krijgen tot alle informatie die u nodig heeft bij de bestrijding van uw incident.
Denk hierbij aan:

 

 • Incident informatie (Adres gegvens en classificatie)
 • Kladblok
 • Karakteristieken
 • Digitale bereikbaarheidskaart
 • Voertuigstatus (aanrijdend, ter plaatse, etc.)
 • Foto's en bestanden toevoegen aan incident en delen met andere eenheden en meldkamer
 • Aanvalskaarten
 • Actuele objectinformatie uit beheermodule of eigen data incl. BAG
 • Streetview incident locatie
 • Rescue cards
 • Digitale Bereikbaarheidskaart
 • Toegang tot uw bestanden
 • Actuele regionale weersinformatie
 • Videostreams (Denk aan camera's geplaatst in tunnels of kruispunten)
 • Ericards
 • Koppeling met PreCom pagers. Zelf wanneer het nodig is uw mensen pagen.
 • Telefoonboek, altijd een actuele lijst van telefoonnummers van functionarissen binnen uw organisatie
 • Realtime terugkoppeling voertuigposities
 • Aansturing navigatie systemen
 • Terugkoppeling aankomst tijd overige voertuigen